Produkter

Tillgängliga:

Epi 32U4

Mikroskopiskt kort baserat på ATMega32U4.

Prototyper:

Anna 2040

RP2040-kort i form av en uno.

Status: fungerande, ej klar

Cypri

Unoliknande kort som kan ge upp till 2A på vissa stift, och läsa sin strömförbrukning.

Status: ej fungerande

Dact nano

Praktiskt sett oförstörbart nanokompatibelt kort med skyddsfunktioner lånade från Ruggeduino-serien.

Status: fungerande, ej klar

Dact pico

Kompatibelt med pi pico men med rejäla skyddsfunktioner lika Ruggeduino-serien.

Status: fungerande, ej klar

Epi 2040

Mikroskopiskt kort baserat på RP2040.

Status: under utveckling

Epi C3

Mikroskopiskt kort baserat på ESP32-C3.

Status: fungerande, troligen klar

Genna

ATMega32U4-baserat kort som får plats i en USB-port.

Status: ej fungerande

Hammar

Kompakt och billigt kontrollkort till 3D-skrivare.

Status: ej fungerande

Musa

Löjlig referenslinjal som kan agera utvecklingskort.

Status: fungerande, ej klar